تور سلیمان تنگه سورت چشمه سالاردره

تور باداب سورت ، دومین چشمه آب شور جهان

باداب سورت ، چشمه های رنگارنگی که دومین چشمه آب شور جهان و
تور نقده و دیزج - تپه حسنلو

تور نقده و دیزج ، روستایی بهشتی

نقده شهری که قبلا با نام سولدوز شناخته می شد، در ۹۵ کیلومتری