Placeholder

تور گرمسار و معادن نمک

گرمسار غربی‌ترین و نمکی ترین شهر استان سمنان است که در قدیم به