تور قره کلیسا (کلیسای طاووس یا تادئوس مقدس)

تور ماکو و قره کلیسا ، قدیمی‌ترین کلیسای جهان

قره کلیسا ، قدیمی‌ترین کلیسای جهان و نماد همزیستی ادیان در نزدیکی شهر