محور باستانی ساسانی ، ۲۳ امین اثر ایرانی میراث جهانی یونسکو
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

محور باستانی ساسانی ، ۲۳ امین اثر ایرانی میراث جهانی یونسکو